ช่อง
Pit Start
ผู้ติดตาม
1,030,000 คน
จำนวนวีดีโอ
427 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
114,317,936 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
267,724 ครั้ง
ช่อง : Pit Start
ผู้ติดตาม : 1,030,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 427 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 114,317,936 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 267,724 ครั้ง
ไบค์เก้อสายฮา R6 2017 ที่อยู่ที่ไหนก็ฮามันตรงนั้น กับ style การพูดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Pit Start