ช่อง
Pit Start
ผู้ติดตาม
1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ
379 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
108,183,962 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
285,446 ครั้ง
ช่อง : Pit Start
ผู้ติดตาม : 1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 379 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 108,183,962 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 285,446 ครั้ง
ไบค์เก้อสายฮา R6 2017 ที่อยู่ที่ไหนก็ฮามันตรงนั้น กับ style การพูดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Pit Start