ช่อง
Pit Start
ผู้ติดตาม
1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ
515 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
121,341,864 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
235,615 ครั้ง
ช่อง : Pit Start
ผู้ติดตาม : 1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 515 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 121,341,864 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 235,615 ครั้ง
ไบค์เก้อสายฮา R6 2017 ที่อยู่ที่ไหนก็ฮามันตรงนั้น กับ style การพูดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Pit Start