ช่อง
PEACH EAT LAEK
ผู้ติดตาม
8,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ
639 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,529,518,627 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,393,613 ครั้ง
ช่อง : PEACH EAT LAEK
ผู้ติดตาม : 8,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 639 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,529,518,627 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,393,613 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PEACH EAT LAEK
FB: PEACH EAT DED
267 days ago