ช่อง
Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
ผู้ติดตาม
1,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ
212 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
63,084,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
297,570 ครั้ง
ช่อง : Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
ผู้ติดตาม : 1,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 212 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 63,084,772 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 297,570 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
See you in Singapore
200 days ago
The Greatest War Horse
817 days ago
Happy New Year
869 days ago