ช่อง
Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
ผู้ติดตาม
1,370,000 คน
จำนวนวีดีโอ
386 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
134,165,475 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
347,579 ครั้ง
ช่อง : Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
ผู้ติดตาม : 1,370,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 386 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 134,165,475 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 347,579 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
The Greatest War Horse
262 days ago
Happy New Year
313 days ago