ช่อง
ครัววิชณีย์
ผู้ติดตาม
878,000 คน
จำนวนวีดีโอ
416 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
78,044,361 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
187,607 ครั้ง
ช่อง : ครัววิชณีย์
ผู้ติดตาม : 878,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 416 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 78,044,361 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 187,607 ครั้ง
ชาแนลนี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอด ขั้นตอน สาธิต การทำอาหาร สำหรับผู้ชมที่สนใจด้านการทำอาหารด้วยตนเอง ให้มีแนวทางในการลงมือประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง...
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัววิชณีย์
ขนมครก
1222 days ago