ช่อง
ครัววิชณีย์
ผู้ติดตาม
838,000 คน
จำนวนวีดีโอ
404 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
72,743,413 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
180,058 ครั้ง
ช่อง : ครัววิชณีย์
ผู้ติดตาม : 838,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 404 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 72,743,413 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 180,058 ครั้ง
ชาแนลนี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอด ขั้นตอน สาธิต การทำอาหาร สำหรับผู้ชมที่สนใจด้านการทำอาหารด้วยตนเอง ให้มีแนวทางในการลงมือประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง...
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ครัววิชณีย์
ขนมครก
665 days ago