ช่อง
โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม
1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
381 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
122,411,851 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
321,291 ครั้ง
ช่อง : โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม : 1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 381 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 122,411,851 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 321,291 ครั้ง
ติดต่องาน Line : fluk_thannop
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โลกของคนมีหนวด