ช่อง
โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม
1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ
464 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
139,486,059 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
300,617 ครั้ง
ช่อง : โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม : 1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 464 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 139,486,059 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 300,617 ครั้ง
ติดต่องาน Line : fluk_thannop
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โลกของคนมีหนวด