ช่อง
โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม
1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
666 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
167,035,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
250,804 ครั้ง
ช่อง : โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม : 1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 666 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 167,035,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 250,804 ครั้ง
ติดต่องาน Line : fluk_thannop
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โลกของคนมีหนวด