ช่อง
โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม
1,210,000 คน
จำนวนวีดีโอ
619 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
157,318,331 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
254,149 ครั้ง
ช่อง : โลกของคนมีหนวด
ผู้ติดตาม : 1,210,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 619 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 157,318,331 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 254,149 ครั้ง
ติดต่องาน Line : fluk_thannop
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โลกของคนมีหนวด