ช่อง
เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม
189,000 คน
จำนวนวีดีโอ
51 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,895,157 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
76,376 ครั้ง
ช่อง : เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม : 189,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 51 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,895,157 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 76,376 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษฟรี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนเหอะ อยากสอน..
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เรียนเหอะ อยากสอน