ช่อง
เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม
240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
140 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5,968,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
42,635 ครั้ง
ช่อง : เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม : 240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 140 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 5,968,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 42,635 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษฟรี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนเหอะ อยากสอน..
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เรียนเหอะ อยากสอน