ช่อง
เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม
204,000 คน
จำนวนวีดีโอ
69 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4,435,505 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
64,283 ครั้ง
ช่อง : เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม : 204,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 69 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 4,435,505 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 64,283 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษฟรี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนเหอะ อยากสอน..
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เรียนเหอะ อยากสอน