ช่อง
เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม
230,000 คน
จำนวนวีดีโอ
114 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5,491,020 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
48,167 ครั้ง
ช่อง : เรียนเหอะ อยากสอน
ผู้ติดตาม : 230,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 114 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 5,491,020 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 48,167 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษฟรี เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนเหอะ อยากสอน..
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เรียนเหอะ อยากสอน