ช่อง
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม
720,000 คน
จำนวนวีดีโอ
109 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
52,078,733 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
477,787 ครั้ง
ช่อง : TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม : 720,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 109 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 52,078,733 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 477,787 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว