ช่อง
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม
507,000 คน
จำนวนวีดีโอ
85 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,268,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
344,339 ครั้ง
ช่อง : TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม : 507,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 85 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,268,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 344,339 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว