ช่อง
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม
939,000 คน
จำนวนวีดีโอ
170 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
87,649,143 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
515,583 ครั้ง
ช่อง : TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม : 939,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 170 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 87,649,143 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 515,583 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว