ช่อง
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม
746,000 คน
จำนวนวีดีโอ
115 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
55,783,904 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
485,077 ครั้ง
ช่อง : TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม : 746,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 115 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 55,783,904 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 485,077 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว