ช่อง
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม
1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ
196 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
101,155,023 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
516,097 ครั้ง
ช่อง : TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
ผู้ติดตาม : 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 196 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 101,155,023 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 516,097 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว