ช่อง
Brinkkty
ผู้ติดตาม
491,000 คน
จำนวนวีดีโอ
502 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
70,976,413 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
141,387 ครั้ง
ช่อง : Brinkkty
ผู้ติดตาม : 491,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 502 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 70,976,413 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 141,387 ครั้ง
Just an ordinary happy girl :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Brinkkty