ช่อง
Nickynachat
ผู้ติดตาม
2,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ
412 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
411,015,442 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
997,610 ครั้ง
ช่อง : Nickynachat
ผู้ติดตาม : 2,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 412 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 411,015,442 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 997,610 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nickynachat