ช่อง
Nickynachat
ผู้ติดตาม
2,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ
657 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
596,786,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
908,351 ครั้ง
ช่อง : Nickynachat
ผู้ติดตาม : 2,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 657 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 596,786,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 908,351 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nickynachat