ช่อง
Nickynachat
ผู้ติดตาม
2,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ
526 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
500,041,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
950,650 ครั้ง
ช่อง : Nickynachat
ผู้ติดตาม : 2,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 526 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 500,041,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 950,650 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nickynachat