ช่อง
Nickynachat
ผู้ติดตาม
1,860,000 คน
จำนวนวีดีโอ
270 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
287,813,164 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,065,975 ครั้ง
ช่อง : Nickynachat
ผู้ติดตาม : 1,860,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 270 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 287,813,164 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,065,975 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nickynachat