ช่อง
Nickynachat
ผู้ติดตาม
2,900,000 คน
จำนวนวีดีโอ
731 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
637,614,868 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
872,250 ครั้ง
ช่อง : Nickynachat
ผู้ติดตาม : 2,900,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 731 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 637,614,868 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 872,250 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nickynachat