ช่อง
King SoYer
ผู้ติดตาม
4,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,010 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,187,427,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,175,671 ครั้ง
ช่อง : King SoYer
ผู้ติดตาม : 4,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,010 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,187,427,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,175,671 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง King SoYer