ช่อง
King SoYer
ผู้ติดตาม
4,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,093 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,239,706,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,134,223 ครั้ง
ช่อง : King SoYer
ผู้ติดตาม : 4,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,093 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,239,706,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,134,223 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง King SoYer