ช่อง
King SoYer
ผู้ติดตาม
3,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ
937 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,098,539,688 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,172,401 ครั้ง
ช่อง : King SoYer
ผู้ติดตาม : 3,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 937 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,098,539,688 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,172,401 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง King SoYer