ช่อง
King SoYer
ผู้ติดตาม
3,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ
897 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,024,763,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,142,434 ครั้ง
ช่อง : King SoYer
ผู้ติดตาม : 3,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 897 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,024,763,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,142,434 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง King SoYer