ช่อง
Yamatum O
ผู้ติดตาม
2,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,409 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
481,717,665 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
341,886 ครั้ง
ช่อง : Yamatum O
ผู้ติดตาม : 2,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,409 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 481,717,665 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 341,886 ครั้ง
สวัสดีครับ ผมชื่อ อั๋น นะครับ
ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปนะครับ

*********************************************************
10,000 Subs เมื่อวันที่ 06/7/2016
20,000 Subs เมื่อวันที่ 20/8/2016
30,000 Subs เมื่อวันที่ 02/10/2016
40,000 Subs เมื่อวันที่ 11/10/2016
50,000 Subs เมื่อวันที่ 18/10/2016
60,000 Subs เมื่อวันที่ 25/10/2016
70,000 Subs เมื่อวันที่ 29/10/2016
80,000 Subs เมื่อวันที่ 02/11/2016
90,000 Subs เมื่อวันที่ 08/11/2016
100,000 Subs เมื่อวันที่ 11/11/2016
200,000 Subs เมื่อวันที่ 11/03/2017
300,000 Subs เมื่อวันที่ 20/08/2017
400,000 Subs เมื่อวันที่ 17/12/2017
500,000 Subs เมื่อวันที่ 24/02/2018
600,000 Subs เมื่อวันที่ 18/04/2018
700,000 Subs เมื่อวันที่ 26/06/2018
800,000 Subs เมื่อวันที่ 13/08/2018
900,000 Subs เมื่อวันที่ 03/10/2018
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Yamatum O