ช่อง
Guy Haru Family
ผู้ติดตาม
1,700,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,248 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
423,254,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
339,146 ครั้ง
ช่อง : Guy Haru Family
ผู้ติดตาม : 1,700,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,248 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 423,254,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 339,146 ครั้ง
ช่องของครอบครัว Guy Haru & 3ยอดกุมาร (คีริน ไนร่า เอเดน)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Guy Haru Family
Team Koduck
1206 days ago
Team fifteen film
1206 days ago
Team Dust
1206 days ago
Work in progress ?
1347 days ago