ช่อง
Guy Haru Family
ผู้ติดตาม
1,290,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,005 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
298,572,300 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
297,087 ครั้ง
ช่อง : Guy Haru Family
ผู้ติดตาม : 1,290,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,005 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 298,572,300 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 297,087 ครั้ง
ช่องของครอบครัว Guy Haru & 3ยอดกุมาร (คีริน ไนร่า เอเดน)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Guy Haru Family
Team Koduck
381 days ago
Team fifteen film
381 days ago
Team Dust
381 days ago
Work in progress ?
521 days ago