ช่อง
GAME LA GU
ผู้ติดตาม
972,000 คน
จำนวนวีดีโอ
156 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
118,780,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
761,411 ครั้ง
ช่อง : GAME LA GU
ผู้ติดตาม : 972,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 156 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 118,780,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 761,411 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GAME LA GU