ช่อง
GAME LA GU
ผู้ติดตาม
999,000 คน
จำนวนวีดีโอ
156 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
116,646,482 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
747,734 ครั้ง
ช่อง : GAME LA GU
ผู้ติดตาม : 999,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 156 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 116,646,482 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 747,734 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GAME LA GU