ช่อง
GAME LA GU
ผู้ติดตาม
979,000 คน
จำนวนวีดีโอ
156 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
118,447,760 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
759,281 ครั้ง
ช่อง : GAME LA GU
ผู้ติดตาม : 979,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 156 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 118,447,760 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 759,281 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GAME LA GU