ช่อง
ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม
1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
739 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
166,970,203 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
225,941 ครั้ง
ช่อง : ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม : 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 739 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 166,970,203 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 225,941 ครั้ง
channel สำหรับผู้รักในการขับขี่มอเตอร์ไซ สายซิ่ง สายลั่น สายยก และออกไปท่องเที่ยว อิอิ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZuckerRider WheelieTH