ช่อง
ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม
1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ
759 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
170,364,130 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
224,459 ครั้ง
ช่อง : ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม : 1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 759 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 170,364,130 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 224,459 ครั้ง
channel สำหรับผู้รักในการขับขี่มอเตอร์ไซ สายซิ่ง สายลั่น สายยก และออกไปท่องเที่ยว อิอิ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZuckerRider WheelieTH