ช่อง
ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม
1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
582 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
144,336,765 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
248,001 ครั้ง
ช่อง : ZuckerRider WheelieTH
ผู้ติดตาม : 1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 582 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 144,336,765 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 248,001 ครั้ง
channel สำหรับผู้รักในการขับขี่มอเตอร์ไซ สายซิ่ง สายลั่น สายยก และออกไปท่องเที่ยว อิอิ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZuckerRider WheelieTH