ช่อง
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม
375,000 คน
จำนวนวีดีโอ
493 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
54,781,329 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
111,118 ครั้ง
ช่อง : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม : 375,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 493 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 54,781,329 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 111,118 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่