ช่อง
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม
440,000 คน
จำนวนวีดีโอ
791 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
72,743,529 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
91,964 ครั้ง
ช่อง : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม : 440,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 791 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 72,743,529 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 91,964 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่