ช่อง
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม
445,000 คน
จำนวนวีดีโอ
955 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
75,101,978 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
78,641 ครั้ง
ช่อง : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม : 445,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 955 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 75,101,978 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 78,641 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่