ช่อง
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม
416,000 คน
จำนวนวีดีโอ
667 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
66,305,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
99,408 ครั้ง
ช่อง : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม : 416,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 667 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 66,305,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 99,408 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่