ช่อง
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม
400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
565 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
61,180,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
108,284 ครั้ง
ช่อง : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
ผู้ติดตาม : 400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 565 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 61,180,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 108,284 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่