ช่อง
Layza Racing
ผู้ติดตาม
2,370,000 คน
จำนวนวีดีโอ
806 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
226,973,712 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
281,605 ครั้ง
ช่อง : Layza Racing
ผู้ติดตาม : 2,370,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 806 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 226,973,712 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 281,605 ครั้ง
เป็นช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ และ ความเร็วมันส์ๆ ฝากติดตามด้วยน่ะคราฟ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Layza Racing