ช่อง
Layza Racing
ผู้ติดตาม
2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,116 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
252,967,304 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
226,673 ครั้ง
ช่อง : Layza Racing
ผู้ติดตาม : 2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,116 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 252,967,304 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 226,673 ครั้ง
เป็นช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ และ ความเร็วมันส์ๆ ฝากติดตามด้วยน่ะคราฟ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Layza Racing