ช่อง
Layza Racing
ผู้ติดตาม
2,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,191 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
257,098,063 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
215,867 ครั้ง
ช่อง : Layza Racing
ผู้ติดตาม : 2,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,191 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 257,098,063 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 215,867 ครั้ง
เป็นช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ และ ความเร็วมันส์ๆ ฝากติดตามด้วยน่ะคราฟ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Layza Racing
Gun day!!!!
99 days ago