ช่อง
เกริกพล เพชรรัตน์
ผู้ติดตาม
1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
76 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
102,169,662 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,344,338 ครั้ง
ช่อง : เกริกพล เพชรรัตน์
ผู้ติดตาม : 1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 76 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 102,169,662 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,344,338 ครั้ง
สามารถติดต่อการแสดงน้องเก้า โพธิ์ดำ ได้ที่ 0987038058/0933757579
หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100008558942681&fref=ts
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เกริกพล เพชรรัตน์