ช่อง
เกริกพล เพชรรัตน์
ผู้ติดตาม
1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ
61 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
92,028,640 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,508,666 ครั้ง
ช่อง : เกริกพล เพชรรัตน์
ผู้ติดตาม : 1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 61 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 92,028,640 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,508,666 ครั้ง
สามารถติดต่อการแสดงน้องเก้า โพธิ์ดำ ได้ที่ 0987038058/0933757579
หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100008558942681&fref=ts
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เกริกพล เพชรรัตน์