ช่อง
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม
474,000 คน
จำนวนวีดีโอ
553 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
71,346,240 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
129,017 ครั้ง
ช่อง : เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม : 474,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 553 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 71,346,240 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 129,017 ครั้ง
Emphasized on Thai instrument "Klui". I'll try to combine it with eastern music to make the songs better.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง