ช่อง
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม
510,000 คน
จำนวนวีดีโอ
874 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
83,133,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
95,119 ครั้ง
ช่อง : เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม : 510,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 874 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 83,133,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 95,119 ครั้ง
Emphasized on Thai instrument "Klui". I'll try to combine it with eastern music to make the songs better.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
Cupid - Fifty Fifty
167 days ago