ช่อง
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม
501,000 คน
จำนวนวีดีโอ
822 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
80,446,002 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
97,866 ครั้ง
ช่อง : เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
ผู้ติดตาม : 501,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 822 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 80,446,002 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 97,866 ครั้ง
Emphasized on Thai instrument "Klui". I'll try to combine it with eastern music to make the songs better.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง