ช่อง
Dubaiboy
ผู้ติดตาม
290,000 คน
จำนวนวีดีโอ
13 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16,496,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,268,954 ครั้ง
ช่อง : Dubaiboy
ผู้ติดตาม : 290,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 13 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 16,496,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,268,954 ครั้ง
กอล์ฟเองจ้า
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Dubaiboy