ช่อง
ชะโงกทัวร์ออนไลน์
ผู้ติดตาม
285,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,199 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
69,731,961 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
31,711 ครั้ง
ช่อง : ชะโงกทัวร์ออนไลน์
ผู้ติดตาม : 285,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,199 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 69,731,961 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 31,711 ครั้ง
เราชะโงกทัวร์ /เรา DIY./เรารีวิวของเล่น โตแล้วรีวิวอะไรก็ได้ถ้าอกุศลไม่เจริญ /ความสุขคือปล่อยวาง
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-2015542118673908/?ref=bookmarks
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ชะโงกทัวร์ออนไลน์