ช่อง
พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม
6,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ
393 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
910,795,067 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,317,545 ครั้ง
ช่อง : พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม : 6,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 393 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 910,795,067 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,317,545 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง พิมรี่พาย