ช่อง
พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม
5,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ
275 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
592,733,063 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,155,393 ครั้ง
ช่อง : พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม : 5,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 275 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 592,733,063 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,155,393 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง พิมรี่พาย