ช่อง
พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม
6,570,000 คน
จำนวนวีดีโอ
404 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970,324,308 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,401,793 ครั้ง
ช่อง : พิมรี่พาย
ผู้ติดตาม : 6,570,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 404 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 970,324,308 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,401,793 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง พิมรี่พาย