ช่อง
KoBoyKrush
ผู้ติดตาม
1,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ
519 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
175,475,228 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
338,103 ครั้ง
ช่อง : KoBoyKrush
ผู้ติดตาม : 1,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 519 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 175,475,228 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 338,103 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KoBoyKrush