ช่อง
Gssspotted
ผู้ติดตาม
1,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,079 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
437,792,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
405,739 ครั้ง
ช่อง : Gssspotted
ผู้ติดตาม : 1,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,079 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 437,792,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 405,739 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gssspotted
valorant but anime
1338 days ago
Orchestra Hit! (DOTA 2)
1376 days ago