ช่อง
Gssspotted
ผู้ติดตาม
984,000 คน
จำนวนวีดีโอ
796 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
280,047,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
351,818 ครั้ง
ช่อง : Gssspotted
ผู้ติดตาม : 984,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 796 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 280,047,112 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 351,818 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gssspotted
valorant but anime
690 days ago