ช่อง
BadOfficial
ผู้ติดตาม
437,000 คน
จำนวนวีดีโอ
265 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
92,246,278 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
348,099 ครั้ง
ช่อง : BadOfficial
ผู้ติดตาม : 437,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 265 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 92,246,278 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 348,099 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BadOfficial