ช่อง
BadOfficial
ผู้ติดตาม
546,000 คน
จำนวนวีดีโอ
424 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
153,824,586 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
362,794 ครั้ง
ช่อง : BadOfficial
ผู้ติดตาม : 546,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 424 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 153,824,586 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 362,794 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BadOfficial