ช่อง
BadOfficial
ผู้ติดตาม
639,000 คน
จำนวนวีดีโอ
739 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
212,827,972 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
287,995 ครั้ง
ช่อง : BadOfficial
ผู้ติดตาม : 639,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 739 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 212,827,972 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 287,995 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BadOfficial
Live in Singapore
423 days ago