ช่อง
BadOfficial
ผู้ติดตาม
465,000 คน
จำนวนวีดีโอ
298 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
106,381,271 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
356,984 ครั้ง
ช่อง : BadOfficial
ผู้ติดตาม : 465,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 298 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 106,381,271 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 356,984 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BadOfficial