ช่อง
BadOfficial
ผู้ติดตาม
682,000 คน
จำนวนวีดีโอ
863 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
229,535,950 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
265,974 ครั้ง
ช่อง : BadOfficial
ผู้ติดตาม : 682,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 863 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 229,535,950 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 265,974 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BadOfficial
Live in Singapore
602 days ago