ช่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม
513,000 คน
จำนวนวีดีโอ
459 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
73,672,350 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
160,506 ครั้ง
ช่อง : ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม : 513,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 459 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 73,672,350 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 160,506 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์