ช่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม
592,000 คน
จำนวนวีดีโอ
650 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
98,472,278 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
151,496 ครั้ง
ช่อง : ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม : 592,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 650 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 98,472,278 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 151,496 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์