ช่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม
626,000 คน
จำนวนวีดีโอ
877 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
116,281,480 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
132,590 ครั้ง
ช่อง : ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม : 626,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 877 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 116,281,480 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 132,590 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์