ช่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม
631,000 คน
จำนวนวีดีโอ
896 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,789,831 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
131,462 ครั้ง
ช่อง : ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม : 631,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 896 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 117,789,831 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 131,462 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์