ช่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม
597,000 คน
จำนวนวีดีโอ
681 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
101,372,614 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
148,858 ครั้ง
ช่อง : ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
ผู้ติดตาม : 597,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 681 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 101,372,614 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 148,858 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์