ช่อง
YES I GO
ผู้ติดตาม
1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ
503 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
159,773,193 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
317,641 ครั้ง
ช่อง : YES I GO
ผู้ติดตาม : 1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 503 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 159,773,193 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 317,641 ครั้ง
ผมต้องการเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ว่า จริงๆแล้วลูกของตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักได้ โดยผมจะเป็นตัวอย่างเอง. YES I GO คือกระบอกเสียงที่ทำให้เสียงของผมไปถึงทุกคน.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YES I GO
Dipped apple #shorts
594 days ago
Potato wedge #shorts
595 days ago
Onion rings
607 days ago
Poached egg mushroom
648 days ago
Guacamole
651 days ago
Shakshuka
653 days ago