ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,840,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,140 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
603,959,643 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
192,344 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,840,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,140 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 603,959,643 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 192,344 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL