ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,360 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
518,501,125 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
219,704 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,360 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 518,501,125 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 219,704 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL