ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,780,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,827 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
570,877,890 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
201,938 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,780,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,827 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 570,877,890 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 201,938 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL