ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,520,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,876 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
419,297,714 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
223,506 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,520,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,876 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 419,297,714 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 223,506 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL