ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,940 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
586,428,755 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
199,466 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,940 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 586,428,755 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 199,466 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL