ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,258 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
611,832,948 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
187,794 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,258 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 611,832,948 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 187,794 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL