ช่อง
KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,529 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
630,702,201 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
178,720 ครั้ง
ช่อง : KOMNA CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,529 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 630,702,201 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 178,720 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KOMNA CHANNEL