ช่อง
Bay Riffer
ผู้ติดตาม
3,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,386 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
834,333,883 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
601,972 ครั้ง
ช่อง : Bay Riffer
ผู้ติดตาม : 3,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,386 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 834,333,883 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 601,972 ครั้ง
ปลาทอง: https://patreon.com/bayriffer
ติดตามแฟนเพจ: https://www.facebook.com/riffer333
ติดต่องาน: media@ampverse.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Bay Riffer