ช่อง
MonDEV
ผู้ติดตาม
4,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,010,522,307 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
873,399 ครั้ง
ช่อง : MonDEV
ผู้ติดตาม : 4,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,010,522,307 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 873,399 ครั้ง
แค่คุณยิ้ม ผมก็มีความสุขแล้ว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MonDEV