ช่อง
MonDEV
ผู้ติดตาม
5,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,166 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,051,407,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
901,722 ครั้ง
ช่อง : MonDEV
ผู้ติดตาม : 5,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,166 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,051,407,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 901,722 ครั้ง
แค่คุณยิ้ม ผมก็มีความสุขแล้ว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MonDEV