ช่อง
MonDEV
ผู้ติดตาม
5,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,172 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,067,136,132 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
910,526 ครั้ง
ช่อง : MonDEV
ผู้ติดตาม : 5,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,172 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,067,136,132 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 910,526 ครั้ง
แค่คุณยิ้ม ผมก็มีความสุขแล้ว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MonDEV