ช่อง
PojzPlaza
ผู้ติดตาม
8,600,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,231 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,266,588,368 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,015,952 ครั้ง
ช่อง : PojzPlaza
ผู้ติดตาม : 8,600,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,231 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,266,588,368 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,015,952 ครั้ง
ติดต่องาน
Business inquiries : PojzPlaza@ampverse.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PojzPlaza