ช่อง
PojzPlaza
ผู้ติดตาม
7,760,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,721 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,906,341,527 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,107,694 ครั้ง
ช่อง : PojzPlaza
ผู้ติดตาม : 7,760,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,721 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,906,341,527 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,107,694 ครั้ง
ติดต่องาน
Business inquiries : PojzPlaza@ampverse.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PojzPlaza