ช่อง
PojzPlaza
ผู้ติดตาม
6,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,504 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,500,527,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
997,691 ครั้ง
ช่อง : PojzPlaza
ผู้ติดตาม : 6,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,504 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,500,527,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 997,691 ครั้ง
ติดต่องาน
Business inquiries : PojzPlaza@ampverse.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PojzPlaza