ช่อง
PojzPlaza
ผู้ติดตาม
8,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,321 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,311,263,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
995,805 ครั้ง
ช่อง : PojzPlaza
ผู้ติดตาม : 8,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,321 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,311,263,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 995,805 ครั้ง
ติดต่องาน
Business inquiries : [email protected]
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PojzPlaza