ช่อง
MR.B
ผู้ติดตาม
6,740,000 คน
จำนวนวีดีโอ
439 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,008,311,247 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,296,837 ครั้ง
ช่อง : MR.B
ผู้ติดตาม : 6,740,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 439 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,008,311,247 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,296,837 ครั้ง
ติดต่อผมที่ onteamza@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MR.B