ช่อง
MR.B
ผู้ติดตาม
6,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ
363 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
872,242,133 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,402,871 ครั้ง
ช่อง : MR.B
ผู้ติดตาม : 6,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 363 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 872,242,133 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,402,871 ครั้ง
ติดต่อผมที่ onteamza@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MR.B