ช่อง
OVERACT
ผู้ติดตาม
2,210,000 คน
จำนวนวีดีโอ
344 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
319,906,748 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
929,961 ครั้ง
ช่อง : OVERACT
ผู้ติดตาม : 2,210,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 344 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 319,906,748 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 929,961 ครั้ง
โอเวอร์แอค ไม่เน้นสาระแต่สร้างสรรค์(แหละ) ผสมผสานด้วย Visual Effects!

ช่องทางติดต่อ
email : [email protected]
page inbox : www.facebook.com/OveractChannel
instagram : overactguy / ball.boru
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OVERACT