ช่อง
Kaykai Salaider
ผู้ติดตาม
16,800,000 คน
จำนวนวีดีโอ
437 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4,523,736,618 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
10,351,800 ครั้ง
ช่อง : Kaykai Salaider
ผู้ติดตาม : 16,800,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 437 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 4,523,736,618 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 10,351,800 ครั้ง
ประวัติ Channel ของเก๋
**เริ่มทำคลิปแรก 31/8/2016**
1,000,000 subscribers 15/05/2017
2,000,000 subscribers 17/11/2017
3,000,000 subscribers 29/01/2018
4,000,000 subscribers 18/03/2018
5,000,000 subscribers 09/05/2018
6,000,000 subscribers 18/07/2018
7,000,000 subscribers 02/10/2018
8,000,000 subscribers 16/12/2018
9,000,000 subscribers 14/03/2019
- 10,000,000 subscribers 10/05/2019 -
11,000,000 subscribers 12/09/2019
12,000,000 subscribers 11/01/2020
13,000,000 subscribers 25/04/2020

13,100,000 subscribers 05/05/2020
13,200,000 subscribers 15/05/2020
13,300,000 subscribers 27/05/2020
13,400,000 subscribers 03/06/2020
13,500,000 subscribers 12/06/2020
13,600,000 subscribers 24/06/2020
13,700,000 subscribers ..../..../.....
***14,000,000 subscribers ..../..../.....***


***ติดต่อโฆษณาธุรกิจ/sponsor***
ส่งเมล์มาที่: [email protected]

ติดตามเก๋และไปร์ทได้ที่
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Kaykai Salaider
?
332 days ago