ช่อง
Sir.Mikey
ผู้ติดตาม
999,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,709 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
131,519,308 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
48,549 ครั้ง
ช่อง : Sir.Mikey
ผู้ติดตาม : 999,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,709 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 131,519,308 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 48,549 ครั้ง
Name : Mike
Game Style : Indie ,Action ,Rpg Adventure, Horror
ติดต่องานได้ที่ (for bussiness) - hellmonkey09@gmail.com


Love you all :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sir.Mikey