ช่อง
Sir.Mikey
ผู้ติดตาม
909,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,425 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
123,030,072 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
50,734 ครั้ง
ช่อง : Sir.Mikey
ผู้ติดตาม : 909,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,425 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 123,030,072 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 50,734 ครั้ง
Name : Mike
Game Style : Indie ,Action ,Rpg Adventure, Horror
ติดต่องานได้ที่ (for bussiness) - hellmonkey09@gmail.com


Love you all :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sir.Mikey