ช่อง
Sir.Mikey
ผู้ติดตาม
1,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,854 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
134,747,825 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
47,214 ครั้ง
ช่อง : Sir.Mikey
ผู้ติดตาม : 1,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,854 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 134,747,825 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 47,214 ครั้ง
Name : Mike
Game Style : Indie ,Action ,Rpg Adventure, Horror
ติดต่องานได้ที่ (for bussiness) - [email protected]


Love you all :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sir.Mikey